LIA BĂTRÎNA, ADRIAN BĂTRÎNA, GHEORGHE SION, O locuinţă de meşteşugar fierar din secolul al XV-lea descoperită la Baia, jud. Suceava