Arheologia Moldovei 2021 (XLIII)

STUDII

CRISTINA CORDOȘ, MARC HÄNDEL, MIRCEA ANGHELINU,
Acknowledging the mess: Implications of a new documentation system  for understanding formation processes of two Palaeolithic sites in the Ceahlău Basin (NE Romania)

VICTOR COJOCARU,
‘Arrow-money’ and ‘Scythian’ coins as medium of exchanges between money and prestige economy in the North-western Black Sea area

IOAN STANCIU,
Despre olăria medievală timpurie confecționată la roata înceată (sec. VII–IX) și etapa de început a răspândirii sale în regiunile carpato–danubiene
[On the Early Medieval pottery made at the slow wheel (7th –9th centuries) and the beginning stage of its diffusion in the Carpathian-Danubian regions]

NUMISMATICĂ/SFRAGISTICĂ/FALERISTICĂ

LILIA DERGACIOVA, NICOLAI BODNARIUC,
Descoperiri numismatice și arheologice din nordul Bucovinei (II.2)
[Archaeological and numismatic discoveries in Northern Bukovina (II.1)]

LUCIAN MUNTEANU, GEORGE DAN HÂNCEANU,
Descoperiri monetare din Moldova. XIII
[Numismatic finds in Moldavia. XIII]

DMITRIY YANOV, VITALIY ROMANKEVICH,
Coin findings from the surroundings of the town of Berestechko: evidence of 1651 battle

MATERIALE

GHEORGHE CORNELIU LAZAROVICI, CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI,
A miniature chariot wheel from Balta Sărată. A study of ethno-religion –archaeology

ION MAREȘ,
Un depozit de obiecte din bronz descoperit la Pătrăuți, com. Pătrăuți, jud. Suceava
[A hoard of bronze objects uncovered in Pătrăuți, Pătrăuți commune, Suceava County]

GEORGE-DAN HÂNCEANU,
Ceramica celtică din așezarea getică de la Roșiori (jud. Neamț)
[The Celtic pottery in the Getic settlement of Roșiori (Neamț County)]

CORALIA COSTAȘ,
Complexitatea și ingeniozitatea citirii timpului la 1600: Cadranul solar portabil de la Iași – Centrul de afaceri
[The complexity and ingenuity of reading the time around 1600: the portable sundial uncovered in Iași – Centrul de Afaceri]

NOTE ȘI DISCUȚII

DAN GH. TEODOR,
Situația etno-demografică și politică  din zona sudică a spațiului Pruto-Nistrean în secolele VIII-XI d. Hr.
[The ethno-demographic and political context in the southern area of the Prut-Dniester region in the 8th – 11th centuries AD]

GEORGE BILAVSCHI,
Două topoare medievale descoperite în apropierea localităţii Fundu Moldovei (jud. Suceava)
[Two medieval axe-heads uncovered near the village of Fundu-Moldovei (Suceava County)]

CĂTĂLIN HRIBAN,
Some remarks regarding the saber of Prince Alexander Ipsilanti in the History Museum of Moldavia in Iași

STUDII INTERDISCIPLINARE

LAËTITIA DEMAY, THEODOR OBADĂ,
Complementary analyses of the faunal remains  of the lower level of Climӑuți II  (Republic of Moldova)

ADRIAN PORUCIUC,
Relevanţa termenilor daco-rom. Șcheau, macedo-rom. Șcl’eau și alb. Shqâ în clarificarea relaţiei dintre etnonimul sclavus ‘slav’ și socionimul sclavus ‘sclav’ din latina medievală
[The relevance of the words Șcheau (Daco-Romanian), Șcl’eau (Macedo-Romanian) and Shqâ (Albanian) in clarifying the relationship between the ethnonym sclavus – ‘Slav’ and the word sclavus – ‘slave’ in medieval Latin]

RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE

Sergey Yu. MONAKHOV, Elena V. KUZNETSOVA, Vladimir P. TOLSTIKOV,
Nataliya B. CHUREKOVA, Amfory VI-I vv. do n.e. iz sobraniya Gosudarstvennogo muzeya izobrazitel’nykh iskusstv im. A.S. Pushkina / The Amphorae of the 6th-1st c. BC of the Pushkin State Museum of Fine Arts, Saratov: Amirit, 2020, 218 p., 38 fig. în text (Victor Cojocaru)

Sylvie Yona WAKSMAN (Ed.), Multidisciplinary approaches to food and foodways in the medieval Eastern Mediterranean, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, 2020, 508 p. (Ludmila Pîrnău)

T. SOROCEANU, E. SAVA, Die Metallgefäße zwischen Karpaten und Westaltai während der Bronze- und Früheisenzeit/Т. Сорочяну, Е. Сава, Металлические сосуды от Карпат до Западного Алтая в эпоху бронзы и раннем железном веке, Seria Tyragetia International II, Chișinău 2020, Band/Том I. 569 pag (ISBN 978-9975-87-729-9; 903.23 „637/638); Band/Том II. 309 pag. (ISBN 978-9975-87-752-7; 903.23 „637/638) (Florin Gogâltan)

Activitatea știinţifică a Institutului de Arheologie din Iași în anul 2020

OBITUARIA

Vasile Chirica (3 iulie 1943 – 18 aprilie 2021)

ABREVIERI