ALEXANDRU GAFINCU, O matriță pentru turnat bronzuri descoperită în podișul Sucevei