VICTOR SPINEI, Circulaţia unor piese de cult în regiunile româneşti nord-dunărene în secolele X-XVII