MARILENA FLORESCU, Cîteva date referitoare la cunoaşterea sistemului de fortificații a aşezărilor Monteoru din Moldova