ALEXANDRU VULPE, Arta aurului la tracii nordici în concepţia lui Vasile Pârvan