VIOREL BUTNARIU, Monedele romane post-aureliene în teritoriile carpato-dunăreano-pontice (anii 275-491). I. Perioada 275-324