OCTAVIAN LIVIU ŞOVAN, Un mormînt cu medalioane romane de sticlă din necropola de la Mihălăşeni (jud. Botoşani)