SERGIU HAIMOVICI şi ION COJOCARU, Studiul materialelor paleofaunistice din unele aşezări feudale rurale din Moldova