VICTOR SPINEI, Adnotări la o lucrare postumă a lui Gheorghe I. Brătianu