NICOLAE URSULESCU, Contribuţii privind evoluţia culturii ceramicii liniare pe teritoriul Moldovei