STELIAN DUMISTRĂCEL, Cuvîntul românesc autohton «gresie» şi semnificaţia magico-cultuală a pietrei de ascuţit în perspectivă etnoarheologică