DAN GH. TEODOR, Piese vestimentare bizantine din secolele VI-VIII în spaţiul carpato-dunăreano-pontic