CORNELIA-MAGDA MANTU, Plastica antropomorfă a aşezării Cucuteni A3 de la Scânteia (jud. Iaşi)