VALERIU SÎRBU, Sacrificii rituale de animale la traco-geto-daci, dacii liberi şi daco-romani (secolele XI î. d. H. — III d. H.)