KENNETH HONEA, Tranziţii culturale în paleoliticul superior timpuriu şi cronostratigrafia de la Mitoc – Malu Galben (jud. Botoşani)