COSTICĂ ASĂVOAIE, Observaţii şi precizări privitoare la Câmpul lui Dragoş (I)