SILVIU SANIE, Colocviul naţional „Ornamentica ceramicii La Tene din spaţiul getic”. Premise şi unele rezultate