VASILE URSACHI, Elementele decorative ale cănilor geto-dacice