VALERIU SÎRBU, Reprezentări animaliere pe recipiente ceramice în lumea geto-dacilor