GHEORGHE POSTICĂ, Aşezarea Speia – Hişcovo (secolele V-VI d.H.)