CARMEN TARCAN-HRIŞCU, LUMINIŢA BEJENARU, MIRCEA ŞT. UDRESCU, Date arheozoologice privind aşezarea geto-dacică de la Grădiştea (jud. Brăila)