ALEXANDRU VULPE, Descoperiri arheologice pe cursul mijlociu al Siretului (sondajele de la Mindrişca şi Răcăciuni, reg. Bacău)