MARIA CRISTESCU, Contribuţie la studiul antropologic al unor schelete de la sfîrşitul epocii bronzului (cultura Noua) şi începutul epocii fierului din Moldova