EUGENIA NEAMŢU, Obiectele de podoabă din tezaurul medieval de la Cotul Morii, Popricani (Iaşi)