COSTEL CHIRIAC, Unele observaţii asupra informaţiilor literar-istorice bizantine privitoare la regiunea Dunării de Jos în secolele V-X