MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Unele consideraţii cu privire la cercetarea arheologică ieşeană până la primul război mondial