VIOLETA VETURIA TEODORU, Contribuţii la cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice in zona est-carpatică în lumina cercetărilor arheologice