MARIN DINU, Perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului