VICU MERLAN, FLORENTIN BURTĂNESCU, ALEXANDRA COMŞA, Un mormânt Jamnaja cu lespede de piatră la Chersăcosu (com. Duda-Epureni, jud. Vaslui)