SILVIA TEODOR, MIRCEA NICU, STELA ŢAU, Ceramica din aşezarea geto-dacică de la Poiana, judeţul Galaţi