PARASCHIVA VICTORIA BATARIUC, SERGIU HAIMOVICI, BOGDAN NICULICĂ, Plastica zoomorfă cucuteniană de la Mihoveni – Cahla Morii