CORINA NICOLETA URSACHE, Un depozit de vase din prima epocă a fierului descoperit la Lipovăţ, judeţul Vaslui