SERGIU HAIMOVICI, Materiale arheozoologice din siturile de Ia Brăeşti. Prezentare de caz