EUGEN SAVA, Materiale din epoca bronzului târziu din aşezarea Mereni