COSTICĂ ASĂVOAIE, Rolul reşedinţelor domneşti în consolidarea statului moldovenesc