GHEORGHE POSTICĂ, Cetatea Orheiului Vechi în lumina cercetărilor arheologice din anii 1996-2000