LUDMILA BACUMENCO, Structuri geospaţiale în zona Codrii Orheiului şi raporturile lor cu elementul antropic