ION CORNEL BĂLTEAN, Industria litică cioplită din aşezarea neolitică timpurie de la Şeuşa – „La Cărarea Morii ”