CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, DAN BOTEZATU, LINDA ELLIS, SENICA ŢURCANU, Noi resturi de oase umane în aşezarea cucuteniană de la Scânteia (1994-2003)