TEODOR OCTAVIAN GHEORGHIU, Începuturi ale urbanisticii medievale româneşti extracarpatice – secolele XIII-XVI