TIBERIUS D. PĂRPĂUŢĂ, Din istoricul cercetării numismatice a Daciei preromane