LUCIAN MUNTEANU, Aspecte ale circulaţiei monetare în Moldova în secolele XVI-XVII