MARIA ŞTIRBU, Studiul materialului paleofaunistic din aşezarea cucuteniană de la Scânteia, jud. Iaşi