PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, Observaţii privind tehnica de obţinere a ceramicii decorative de faţadă din Moldova medievală