BOGDAN NICULICĂ, VASILE BUDUI, Câteva observaţii privind analizele pedologice din tumulul nr. 2, aparţinând culturii Komariv de Ia Adâncata-lmaş, jud. Suceava