ILIE BORZIAC, VASILE CHIRICA, ATANASIE PREPELIŢĂ, Ecologia şi sinergetica colectivelor umane din spaţiul carpato-nistrean în Paleoliticul superior