NICOLAE GOSTAR, Populaţia palmireniană din Tibiscum în lumina monumentelor epigrafice