EUGENIA NEAMŢU, Tezaurul du monede anepigrafe de aramă de la Alexandru cel Bun descoperit la Iaşi