ADRIAN PORUCIUC, Rom. Gard – un vechi germanism și implicațiile sale lingvistice și istorice